Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation handlar om att använda kommunikation som ett redskap för att nå de övergripande målen. Att göra medvetna val av budskap, målgrupper och kanaler, ja, helt enkelt att kommunicera smart. Kanske behöver din organisation utveckla varumärket och relationen till olika målgrupper? Eller förbättra den interna kommunikation för att skapa värde och göra de anställda engagerade och delaktiga?  

Varför arbeta strategiskt med sin kommunikation?  

För det första är det mer effektivt om man planerar och samordnar kommunikations­aktiviteterna, det spar tid och därmed pengar. För det andra ger en planerad kommunikation en mer enhetlig, sammanhållen och konsekvent bild. Vilket i sin tur ökar trovärdigheten för organisationen. För det tredje är det en avgörande faktor för ditt varumärkesbyggande på sikt, att du blir medveten om ditt företags kommunikation och tar kontrollen över den.  

Blom Communication hjälper er att se över kommunikationsarbetet för att göra de där medvetna valen som skapar resultat och bidrar till att ni når era mål. Här hittar du fyra områden som vi gärna hjälper er med.   

Kommunikationsstrategi

Har ni en organisationsförändring på gång? Eller vill ni kanske bli än mer attraktiva som arbetsgivare? Eller vill ni bygga ert varumärke på ett bättre sätt i era sociala medier? Då tror vi att ni behöver en strategi och en plan för er kommunikation. Strategi kan låta krångligt och svårt men så behöver det inte vara. Det handlar helt enkelt om att ringa in syfte och mål och skapa en handlingsplan som gör att kommunikationen blir genomtänkt och effektiv.   

Blom Communication har hjälpt flera kunder med olika typer av kommunikationsstrategier och handlingsplaner. Alltifrån strategier för hur varumärken ska byggas och stärkas, strategier för förbättrad intern kommunikation eller strategier för att bygga personliga varumärken på LinkedIn. Hör av dig så ser vi vad vi kan hjälpa dig med! 

Låt oss höras

Varumärkesutveckling

Alla organisationer har ett varumärke, vare sig man jobbar aktivt med det eller inte. För det finns en uppfattning om er och ert erbjudande. Att arbeta med varumärkesutveckling handlar om att ta kontrollen och stärka bilden av er som företag eller organisation.  

Blom Communication hjälper er att ringa in er identitet, profil, position på marknaden och era prioriterade målgrupper. Utifrån det tar vi fram förslag på kommunikation som stärker varumärket på ett enhetligt sätt och gynnar affärerna.  

Låt oss höras

Employer branding – arbetsgivarvarumärket

Alla företag och organisationer är beroende av att behålla och hitta skickliga medarbetare. Men att rekrytera kan vara svårt och konkurrensen är hög inom vissa yrkesgrupper. Hur starkt är ert varumärke som arbetsgivare? Hur trivs dina nuvarande medarbetare och vilka bilder sprids av ert företag? Hur kan du ta styra kommunikationen och vara attraktiv för framtida kollegor, nu och på lång sikt?  

Blom Communication hjälper er att stärka ert employer brand (arbetsgivarvarumärket) och kommunicera ert erbjudande och det ni står för på ett sätt som når fram.  

Låt oss höras

Kriskommunikation

I en krissituation blir behovet av kommunikation mycket stort, det uppstår helt enkelt många frågor som människor vill ha svar på. Därför är det viktigt att se kommunikation som en självklar del av själva krishanteringen och inte ett arbete vid sidan om. En dåligt hanterad kriskommunikation kan få ödesdigra konsekvenser för ditt företag eller din organisation. 

För att hantera en kris på ett bra sätt behöver ett förebyggande arbete göras. En kriskommunikationsplan som är välkänd, implementerad och övad på gör er bättre förberedda när det oväntade händer.  

Blom Communication har både utbildning inom och praktiskt erfarenhet av kriskommunikation. Vi hjälper er med den akuta kommunikationen när krisen är ett faktum och vi hjälper er med det förebyggande arbetet så att ni blir tryggare, säkrare och effektivare innan en eventuell krissituation.   

Låt oss höras
2020 Blom Communication.
Webbplatsen är skapad av 
AlizonWeb AB
usersbubblemiclisttext-align-justify