Föreläsningar & workshops

Föreläsningar


Starka varumärken byggs inifrån 

Alla företag är väl medvetna om att kundernas upplevelse är det som avgör styrkan i ett varumärke. Men alltför många företag glömmer bort att varumärket skapas minst lika mycket av medarbetarnas upplevelse av att arbeta i organisationen. Varför är det så? Och hur gör man egentligen för att bygga ett varumärke från insidan? Vi resonerar kring forskning som visar hur medarbetarengagemang och framgångsrika varumärken faktiskt hänger ihop. Du får med dig konkreta tips hur du kan arbeta medvetet och strategiskt med internkommunikation och organisationskultur för att bygga varumärket och skapa resultat och bättre affärer.  Föreläsningen ges tillsammans med Hanna Wallgren på Karamell Kommunikation. 

Employer branding – att bygga sitt arbetsgivarvarumärke 

Att behålla och rekrytera skickliga medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för de flesta organisationer. Men konkurrensen om medarbetare kan vara hård och kandidater har ibland flera arbetsgivare att välja på. Faktum är att alla organisationer som har medarbetare redan har ett arbetsgivarvarumärke, vare sig man arbetar aktivt med det eller inte. Bilden av varumärket kommer att påverka vilka personer som attraheras på sikt och studier visar att företag som arbetar aktivt med att stärka sitt varumärke som arbetsgivare, har större möjlighet att rekrytera och behålla rätt medarbetare. I den här föreläsningen går vi igenom vad det innebär att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke, även kallat employer branding, och vad du som arbetsgivare kan göra för att stärka din position på marknaden.   

Önskar ni en föreläsning på något annat tema? Hör av dig så diskuterar vi era önskningar och vad vi kan erbjuda!

Workshops


Kommunicera i kris 

När en kris uppstår blir kommunikationen en central del av hanteringen. Hur väl ni hanterar kriskommunikationen kan avgöra hur väl ni tar er igenom själva krisen och det avgör också ert fortsatta förtroende. I den här workshopen resonerar vi kring olika typer av kriser, hur organisationen kan planera sin  kriskommunikation och vad praktiskt kommunikationsarbete under en kris innebär.  

Press & media 

I den här workshopen tränar vi oss på att bli mer trygga och professionella i kontakten med media. Med hjälp av teori och övningar får deltagarna kunskap kring medias roll och arbete samt praktiska tips som de själva har nytta av i kontakten med media. 

Fånga din publik 

Vad är en bra presentation? Och hur gör jag? Den här workshopen hjälper dig att bli mer säker och proffsig vid olika presentationstillfällen. Med hjälp av teori och övningar får deltagarna kunskap och praktiska tips hur man fångar sin publik.  

Önskar ni en workshop på något annat tema? Hör av dig så diskuterar vi era önskningar och vad vi kan erbjuda!

2020 Blom Communication.
Webbplatsen är skapad av 
AlizonWeb AB