Ethos. Logos. Pathos.

Blom tipsar

Du vet väl att du har nytta av retoriken i en vanlig presentation? Tips! Lär dig de 3 grekiska orden som gör din presentation så mycket bättre.

Retorik är läran om talekonsten. Den utvecklades under antiken och än idag har vi nytta av teorier från bland andra Aristoteles. Ethos, logos och pathos är tre grekiska ord som symboliserar delar som ett bra tal bör innehålla.

Ethos, logos och pathos har du även stor nytta av när du planerar en presentation. Om de här tre delarna finns med blir din presentation bättre och din publik mer villig att lyssna till dig. Orden hjälper dig helt enkelt att säkra balansen mellan fakta, trovärdighet och känsla. Så vad betyder de?

Ethos = trovärdighet. Dina erfarenheter och kunskaper som gör dig trovärdig och värd att lyssna på.

Logos = fakta. Statistik, forskning och underlag som underbygger din information eller dina argument.

Pathos - känsla. Att beröra publiken och väcka en känsla (exv glädje, förvåning, frustration).

En guru på retorikområdet är förstås Elaine Eksvärd. Hennes bok Snacka Snyggt är riktigt bra, ett lästips om du vill lära dig retoriska knep som du har nytta av i vardagen.

Är du bekant med ethos, logos och pathos?

2020 Blom Communication.
Webbplatsen är skapad av 
AlizonWeb AB
heartuserusersheart-pulsediamondmiclistbold