En kommunikationsplan - varsågod!

Blom tipsar

Hur gör man egentligen en kommunikationsplan? Och varför? Här kommer en enkel mall som du gärna får använda dig av!

Syftet med en kommunikationsplan är att planera kommunikationen så att den blir effektiv och når dina mål. En kommunikationsplan ringar in viktiga målgrupper och minimerar risken att glömma bort en målgrupp, vilket är lätt hänt om många ska informeras på kort tid.

Att ta sig tiden att tänka igenom vilka personer som berörs av en förändring, eller en händelse, och hur du bäst kommunicerar med dem gör dig förberedd och ger bättre resultat.

Men gör det inte för svårt eller för krångligt. Om du avsätter en stund för att tänka igenom och skriva ner utifrån dessa rubriker så har du kommit en bra bit på vägen:

- Målgrupper
- Mål med kommunikationen
- Hur kommunicera?
- Budskap?
- När?
- Vem ansvarar?

Tänk dock på att information och kommunikation inte är samma sak. Information är envägskommunikation och det betyder inte med självklarhet att mottagaren har förstått vad du menar och att kommunikation har ägt rum. God kommunikation innebär att det finns möjlighet att ställa frågor, att vi lyssnar på varandra och hjälper varandra att förstå.

Ladda gärna ner den här exempelmallen:

2020 Blom Communication.
Webbplatsen är skapad av 
AlizonWeb AB
heartuserusersheart-pulsediamondmiclistbold